Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Ziemia Piątej Ewangelii – śladami proroków, Jezusa, Maryi

Hajfa – Nazaret – Kana Galilejska – Góra Tabor – Jezioro Galilejskie – Góra Błogosławieństw – Tabgha – Kafarnaum – Rzeka Jordan – Jerycho – Pustynia Judzka –
Betlejem – Ain Karem – Yad Vashem – Jerozolima – Betania – Morze Martwe

Dzień 1: Podróż do Ziemi Świętej

a

Zbiórka w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Odprawa i wylot z Gdańska. Przylot do Tel Avivu. Przejazd do Nazaretu. Obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 3: Galilea – jezioro Genezaret

a

Śniadanie. Przejazd na Górę Tabor – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, biblijna panorama Ziemi Świętej. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Sanktuaria: Ośmiu Błogosławieństw, Tabgha – Rozmnożenia Chleba i Ryb, Prymatu św. Piotra, Kafarnaum – miasto Jezusa: dom św. Piotra, synagoga. Rejs łodzią przez Jezioro Galilejskie. Msza święta. Obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 4: Jordan – Jerycho – Pustynia Judzka

a

Śniadanie. Przejazd nad Jordan – w Jardenit:
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Przejazd doliną Jordanu.
Pobyt w Jerychu – najstarsze miasto na świecie: Góra Kuszenia Jezusa,
Tel Jerycho, Źródło Elizeusza, sykomora Zacheusza.
Przejazd przez Pustynię Judzką – Wadi Qelt.
Msza święta.
Przejazd do hotelu – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 2: Nad Morzem Śródziemnym

a

Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej (nad Morzem Śródziemnym) – rzymski akwedukt. Przejazd do Hajfy – Sanktuarium Stella Maris, Grota Eliasza, panorama z Góry Karmel, ogrody bahaistów.

Nazaret – miasto Świętej Rodziny – Bazylika i Grota Zwiastowania NMP, kościół i dom św. Józefa, groty, prawosławne sanktuarium Maryi, Źródło Maryi. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Jezusa – odnowienia sakramentu małżeństwa. Msza święta. Obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 5: Betlejem – Ain Karem – Jerozolima

a

Śniadanie.
Betlejem – tajemnica Bożego Narodzenia: Msza święta,
bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Narodzenia,
groty betlejemskie: św. Józefa, św. Hieronima i inne,
kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna. Beit Sahur – Pole Pasterzy.
Przejazd do Ain Karem: sanktuaria Nawiedzenia św. Elżbiety
i Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Źródło Maryi.
Yad Vashem – Instytut Pamięci Narodowej Ofiar Holocaustu.
W Betlejem – spotkanie w Karmelu: Grota Dawida.
Obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 6: Góra Oliwna – Droga krzyżowa

a

Śniadanie.
Kościół w Betfage – początek „procesji palmowej” Pana Jezusa.
Na Górze Oliwnej – miejsca święte i sanktuaria:
Wniebowstąpienia Pana Jezusa,
kościół Pater Noster („Ojcze nasz”),
Panorama Jerozolimy,
kaplica Dominus Flevit („Pan zapłakał”),
cmentarz żydowski (najstarszy na świecie).

Zejście do Getsemani – bazylika Agonii albo Wszystkich Narodów,
Ogród Oliwny, Grota Zdrady, Grób NMP. Dolina Cedronu.

Po południu – czas wolny.

Następnie: Brama św. Szczepana, kościół św. Anny
i sadzawka Betesda (Owcza).
Droga Krzyżowa poprzez starą Jerozolimę – Via Crucis:
od kościoła Flagellazio (Ubiczowania) do bazyliki Grobu Pańskiego
(modlitwa na Kalwarii i w Grobie Świętym).
Msza święta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 7: Betania – Morze Martwe

a

Śniadanie. Msza święta.
Przejazd do Betanii – sanktuarium Wskrzeszenia Łazarza.
Przejazd nad Morze Martwe.
Odpoczynek nad Morzem Martwym – możliwość kąpieli i relaksu.
Obiadokolacja, nocleg.

a

Dzień 8: Jerozolima

a

Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy – Mur Płaczu,
plac świątynny, dzielnice: Żydowska, Ormiańska i Chrześcijańska.
Starożytne Cardo. Jerozolima epoki krzyżowców.
Przejście na Syjon: Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy
i Zesłania Ducha Św.: modlitwa do Ducha Świętego
i za kapłanów, grób króla Dawida, bazylika
i krypta Zaśnięcia NMP.
Kościół św. Piotra in Gallicantu,
makieta Jerozolimy,
schody do sadzawki Siloe.
Msza święta.
Przejazd na lotnisko Ben Gurion,
odprawa bagażowa i biletowa.
Wylot z Tel Avivu o godz. 21:30.

a

Dzień 9: Powrót do Polski

a

Przylot do Gdańska o godz. 1:15.
Zakończenie pielgrzymki.

a

TERMIN: 16.04. – 23.04.2018
CENA: 2.500 zł + 400 $ (+100 $ płatne u pilota)

Świadczenia

  • przelot samolotem;
  • w Ziemi Świętej: przejazd autokarem klimatyzowanym;
  • noclegi w hotelach *** w pokojach 2 – 3 os. z łazienkami;
  • śniadania i obiadokolacje wg programu;
  • każdego dnia będzie Msza Święta;
  • zwiedzanie zgodnie z programem (kolejność może ulec zmianie);
  • bilety wstępu wg programu, rejs statkiem przez Jezioro Galilejskie, taxi na Tabor;
  • napiwki;
  • ubezpieczenie NW i KL;
  • opieka przewodnika.

!!! UWAGA !!!
Uczestnik musi posiadać paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski
(BEZ PIECZĄTEK Z LIBANU, SYRII).

Lista została zamknięta – nie ma już miejsc!